Chức năng và Các thông số kỹ thuật của Camera chụp sự kiện


- Tải Catalog và Hướng dẫn sử dụng "Hệ thống báo cháy, báo trộm TMH"

Camera chụp sự kiện của hệ thống TMH