Các tính năng của Trung tâm Giám sát - Điều khiển AI

Sơ đồ kết nối mạng của 

Trung tâm Giám sát - Điều khiển AI

 

Sơ đô kết nối mạng của Trung tâm Giám sát - Điểu khiển AI 

Chức năng báo cháy

Chức năng cảnh báo sớm                                                 Chức năng cảnh báo sớm
 

Chức năng báo trộm có kèm với loa phát thanh và camera
 

Chức năng cảnh báo trộm


 
 

Chức năng Giám sát, Cảnh báo sự cố dòng điện


Giám sát , Cảnh báo sự cố về điện